Vytisknout tuto stránku
pátek, 22 červen 2012 20:54

Pravidla používání obsahu

Používání obsahu portálu iDive.cz upravují Pravidla používání obsahu. Používáním webu iDive.cz dáváte najevo svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, portál iDive.cz nepoužívejte

Pravidla používání obsahu, zproštění odpovědnosti (PPO)

1. Autorská práva a pravidla používání obsahu

1.1 iDive.cz je portál zaměřený na poskytování informací především souvisejících s potápěním v jakékoli jeho podobě. iDive.cz tyto informace získává z vlastních zdrojů, z internetu nebo od spolupracujících subjektů, kterým mj. poskytuje prostor pro sdělování takových informací zdarma nebo za úplatu.

1.2 Jediným majitelem a provozovatelem portálu iDive.cz je občanské sdružení iDive.cz , (dále jen Provozovatel)

1.3 Používání obsahu webu iDive.cz je upraveno těmito podmínkami a není-li uvedeno jinak, řídí se podle zákona 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském (dále jen autorský zákon, AZ).

1.4 Provozovatel uděluje souhlas s používáním neupraveného textového a obrazového obsahu pro osobní potřebu (přednáška, divebriefing, apod), souhlasí s citací i s veřejným šířením obsahu pro nekomerční účely za předpokladu, že bude vždy jasně a zřetelně uveden jako zdroj portál iDive.cz a současně autor textu nebo fotografie, je-li znám a uveden.

1.5 Další převzetí, šíření, kopírování, upravování, reprodukce, sublicencování, prodej nebo jiné používání textového, obrazového, databázového, systémového i jiného obsahu webu pro komerční i nekomerční účely je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zapovězeno.

 

2. Obsah příspěvků a zproštění odpovědnosti

2.1 Portál iDive.cz umožňuje uživatelům spoluvytvářet obsah webu a přispívat textovým i obrazovým dílem. Tato díla jsou vyjádřením autora, nikoli Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost za názory autorů, takovou odpovědnost vždy nese plně pouze autor.

2.2 Registrovaní uživatelé svou registrací projevují souhlas s Všeobecnými smluvními podmínkami (VSP) a s Podmínkami používání obsahu (PPO) a zavazují se k jejich dodržování. Neregistrovaní uživatelé projevují souhlas svým příspěvkem, zejména příspěvkem do fóra nebo svým komentářem článku nebo obrázku.

Provozovatel má právo bez oznámení mazat a upravovat příspěvky, které jsou v rozporu s VSP, PPO, nebo platnými právními předpisy v ČR.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez oznámení mazat nebo upravovat vulgární a urážlivé příspěvky.

2.3 Server iDive.cz obsahuje odkazy na jiné, externí webové stránky a servery. Tyto servery a stránky nejsou kontrolovány provozovatelem a ten není nijak odpovědný za jejich obsah, ani za obsah dalších případných odkazů na takových serverech a stránkách. Provozovatel není ani zodpovědný za jakýkoli přenos dat s takovými servery.

2.4 Uživatel si je vědom, že server iDive.cz nabízí prostor pro reklamní prezentaci. Tuto reklamu nelze považovat za nevyžádanou a nelze taktéž ani požadovat její odstranění.

2.5 Provozovatel nijak neodpovídá za činnost uživatelů portálu iDive.cz a nenese ani jakoukoli odpovědnost za jejich jednání, chování ani případné zneužití služeb portálu iDive.cz uživateli nebo třetími osobami.

2.6 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by mohly uživateli nebo třetím osobám vzniknout přímo nebo nepřímo v souvislosti s využíváním služeb portálu iDive.cz. Nenese ani žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku omezení nebo úplného přerušení možnosti využívání služeb a obsahu portálu iDive.cz, ať už v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

2.7 Uživatel bere na vědomí, že data dobrovolně poskytnutá a zveřejněná na serveru iDive.cz mohou být použita nebo i zneužita třetí osobou. Provozovatel se zříká odpovědnosti za jakékoli další nakládání s daty třetí osobou.

2.8 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za cizí vniknutí na uživatelský účet registrovaného uživatele ani jeho případné zneužití. 

2.9 Pokud uživatel předá (elektronicky, poštou, nebo jiným způsobem) serveru iDive.cz vlastní textové, obrazové, zvukové nebo jiné dílo a to i tehdy, je-li to dílo ve smyslu AZ, poskytuje tím Provozovateli právo toto dílo používat, upravovat, kopírovat, veřejně reprodukovat, vystavovat, vytvářet z něho další díla, sublicencovat nebo prodávat. Provozovateli tím nevzniká žádná povinost příspěvky jakkoli používat a zároveň má na základě vlastního uvážení plné právo příspěvek(ky) kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit z webu.

2.10 Provozovateli nevzniká povinnost přispěvatele jakkoli odměnit, za odměnu se považuje prostor a čas poskytnutý ke zveřejnění příspěvku, není-li smluvně stanoveno jinak.

 

3. Závěrečná ustanovení, Platnost a trvání PPO

3.1 Tyto podmínky nabývají platnosti a účinosti dnem jejich zveřejnění a jsou platné do odvolání nebo do vydání jejich novelizace.

3.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo PPO bez udání důvodu a bez předchozího upozornění měnit a upravovat. V takovém případě se zavazuje všechny Registrované uživatele o takové skutečnosti informovat prostřednictvím upozornění na serveru iDive.cz. Změna podmínek nabývá platnosti okamžikem zveřejnění na serveru iDive.cz.

 

Číst 7083 krát Naposledy změněno sobota, 20 duben 2013 02:49

Související položky (podle značky)